TÍNH NĂNG NỐI BẬT
STT Phân hệ Chức năng nổi bật Mô tả
1 Hệ thống Đa ngôn ngữ
Cấu hình giá linh hoạt cho từng khách, từng đơn …
Phân quyền linh động
Thông báo trên toàn hệ thống chủ động, tới cả nhân viên và khách hàng
Quản lý đầu việc cá nhân
Đồng bộ danh bạ hệ thống và ĐT cho CSKH
2 Quản lý phòng ban Cấu hình đa chi nhánh, phòng ban
3 SMS SMS chủ động cho khách hàng từ hệ thống không qua đầu số
4 Khách hàng Lên đơn đa dạng: thủ công -> tự động extension
5 Kế toán Quản lý SMS ngân hàng
Nạp ví tự động từ SMS ngân hàng
Quản lý các quỹ
Báo cáo tài chính, dòng tiền
Báo cáo doanh thu theo ngày/ tháng/ năm…
Hệ thống kế toán thu nhỏ dành riêng cho Order
6 Cảnh báo Đặt hàng Cảnh báo đặt hàng chậm
Cảnh báo Shop/ xưởng giao chậm
Quản lý doanh thu mặc cả / bình luận/ goulef
7 Cảnh báo KHO TQ Cảnh báo hàng về chậm
Cảnh báo trùng mã VCĐ / vô chủ
Cảnh báo đơn khác khách trùng Shop
Cảnh báo kiện xuất kho chậm
8 Cảnh báo kho VN Cảnh báo hàng về chậm
Cảnh báo giao hàng cho khách chậm
Cảnh báo khách nhiều kiện

Comments are closed.