Module Khách hàng
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Website
Ladingpage Homepage
Blog
2 Dashboard Thông tin nhanh trạng thái các đơn, kiện hàng, thông báo hệ thống, trao đổi Khách hàng và hệ thống
3 Quản lý tài khoản khách hàng
Đăng ký /Đăng nhập
Quên mật khẩu / Đổi mật khẩu
Update thông tin cá nhân Thông tin: Tên, Email, SĐT, Địa chỉ giao hàng, Giới tính, …
4 Ví điện tử
Sao kê số dư
Nạp ví/ Rút ví
Yêu cầu check nạp ví
5 Lên đơn Extension
Extension tự động
Extension thủ công
6 Lên đơn bằng Link Khách hàng copy Link sản phẩm vào, hệ thống tự đọc ra các thuộc tính màu sắc, chủng loại ….
7 Lên đơn thủ công Giống lên đơn bằng Excel, nhưng đây đánh các thông tin sản phẩm luôn trên hệ thống
8 Giỏ hàng
Quản lý đơn hàng trong giỏ Thêm / xóa / sửa đơn trong giỏ
Quản lý Link trong đơn Thêm / xóa / sửa link trong giỏ
Cập nhập thông tin Link Thay đổi số lượng sản phẩm
Đặt cọc đơn
Xem chi tiết Đơn/ link sản phẩm
Lựa chọn dịch vụ giá trị gia tăng Kiểm đếm/ đóng kiện gỗ / mua hàng nhanh
Cập nhập thông tin giao hàng Địa chỉ giao hàng khách muốn
9 Đơn hàng
Danh sách đơn hàng
Chi tiết đơn hàng Chi tiết lịch sử giao dịch Đơn, trạng thái các link, trạng thái các kiện hàng của đơn
Tìm kiếm đơn hàng Tìm kiếm nhanh theo nhiều điều kiện khác nhau
Lịch sử trạng thái Đơn hàng
Xác nhận Đơn hàng Xác nhận đơn nếu có sự thay đổi thông tin đến từ công ty (VD: thay đổi giá, số lượng…)
Tạo Khiếu nại
10 Kiện hàng
Danh sách kiện hàng
Quản lý trạng thái kiện hàng
11 Phiếu giao
Danh sách phiếu giao
Tạo phiếu yêu cầu giao hàng
12 Khiếu nại
Danh sách khiếu nại
Tạo Khiếu nại
Trao đổi (chat) khiếu nại
13 Thông báo hệ thống
Thông báo từ Admin
Thông báo chuyển trạng đơn hàng
Thông báo có trao đổi (chat) mới
14 Quản lý đơn hàng ký gửi
Danh sách đơn hàng ký gửi
Cập nhập thông tin đơn hàng ký gửi

Comments are closed.